Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Manja Ontwerpt

Verwerking persoonsgegevens

Bij het invullen van een eventueel contactformulier op deze site kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

• voor en achternaam
• bedrijfsnaam
• telefoonnummer
• e-mailadres

Waarvoor deze gegevens worden gebruikt

We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met je op te kunnen nemen als je daarvoor een verzoek doet per mail of post. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor het uitvoeren van onze diensten met betrekking op doorgaans financiele en juridische afhandeling.

Overzichtelijk weergegeven worden verzamelde gegevens gebruikt voor:

• Telefonisch of contact per mail.
(grondslag: overeenkomst tot levering)

• Afleveren van goederen en/of diensten
(grondslag: overeenkomst tot levering)

• Afhandeling facturatie/betalingen.
(grondslag:overeenkomst tot levering)

• Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor belastingaangifte.       (grondslag: wettelijke verplichting)

 

Verstrekken gegevens

Je gegevens worden enkel en alleen gedeeld met derden indien dit is vereist om een overeenkomst of een opdracht voor je uit te voeren of om wettelijke verplichtingen na te komen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Manja Ontwerpt zal je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van je factuur worden tot zeven jaar na verstrekking bewaard (wetgeving belastingdienst). Alle overige gegevens worden na een opdracht maximaal 1 jaar bewaard om indien nodig opnieuw contact met je op te nemen.

Beveiliging website

Deze website, de website van Manja Ontwerpt, maakt gebruik van een SSL certificaat. Deze SSL certificaat staat garant voor een versleutelde en beveiligde verbinding. Je kunt dit zien door bovenaan in de adresbalk van je browser het ‘https’ codering of ‘het slotje’ te zien voor het webadres.

Recht op inzage

Als betrokkene heb je altijd recht op inzage, aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens. Je kunt dit verzoek indienen via hallo@manjaontwerpt.nl onder vermelding van “inzage persoonsgegevens” Er kan  om een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd, om je identiteit te verifiëren.

Bescherming gegevens

Wij nemen maatregelen om misbruik, onbevoegd toegang, verlies of ongewenst openbaarmaking tegen te gaan. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Indien je meer informatie hierover wenst of u aanwijzingen voor misbruik waarneemt neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.